Subsidie toegekend: een nieuwe stichting voor sociale culturele activiteiten in Angelslo

Geplaatst op 6 juli 2017 in de categorie ,

De wens van het college is te komen tot een stichting, die de verschillende activiteiten in de wijk Angelslo onder een dak brengt. In één pand met optimale mogelijkheden in gebruik en dienstverlening voor de inwoners van de wijk. Hiermee blijft ook in de toekomst een goede voorziening voor de inwoners in de wijk beschikbaar. Een wens die ook bij gebruikers en andere betrokkenen in de wijk leeft en de steun heeft van de Erkende Overlegpartner/wijkvereniging Angelslo. Daarom heeft het college besloten met ingang van 1 januari 2018 de subsidie voor sociale culturele activiteiten in Angelslo te verlenen aan een nieuwe, nog op te richten stichting.

Vanaf 2014 zijn de eerste gesprekken gestart over een toekomstige fusie van de stichtingen de Cluft en De Marke. In 2016 is door de beide stichtingen een intentieovereenkomst om te fuseren tot een nieuwe stichting te komen. Iets wat het college het liefst wilde, gezien de goede ervaring en kennis van beide uitbaters.

Richtlijnen gemeenteraad

Het college heeft 27 juni jl. besloten dat in 2018 een nieuw te vormen stichting het subsidiegeld ontvangt dat tot nu toe aan de beide afzonderlijke stichtingen wordt verstrekt. Het college vind het niet langer wenselijk twee instellingen te financieren, die op een paar meter afstand van elkaar staan en vergelijkbare activiteiten faciliteren voor dezelfde doelgroepen. Daarbij moet een dergelijke accommodatie voldoen aan de richtlijnen die de gemeenteraad heeft opgesteld. Hierin staat dat maatschappelijke activiteiten zo veel mogelijk onder één dak moeten worden gehuisvest, waarbij de afstemming van activiteiten en inhoudelijke samenwerking één voorwaarde is. Bovendien kan de noodzakelijke en gewenste opwaardering en aanpassing vanuit één organisatie worden aangestuurd.

Vervolg

Wie als nieuwe bestuursvoorzitter deze ontwikkeling gaat trekken is nog even niet bekend. Wel is duidelijk dat het bestuur van De Cluft heeft aangegeven niet langer te willen meewerken aan de fusie met De Marke om tot één stichting te komen. Binnenkort worden gesprekken gevoerd met alle betrokkenen over het vervolg..

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Communicatie Marieke Heling, tel. 14 0591