Crisis en opvang

 • Stichting het Kopland

  Geen dak boven uw hoofd. Geen eigen thuis. Zorgen om ruziemakende buren. Huiselijk geweld. Uw gezin staat morgen op straat. Zoeken naar een veilige plek. Ook voor de kinderen. Toekomstplannen lukt niet meer.

  Wij zijn er voor iedereen die het door sociale omstandigheden even niet redt. Wij helpen om zelf stappen te zetten naar de toekomst. Opvang in een veilige omgeving kan ook bij ons. Soms is dat nodig om verder te kunnen.

  Een veilige plek voor iedereen

  We geloven in ieders eigen kracht en mogelijkheden. Daar stemmen we onze hulpverlening en trajecten op af. Het Kopland helpt met begeleiding, behandeling en opvang voor vrouwen en kinderen, gezinnen, jongeren en dak-of thuislozen. In Groningen en in Emmen.

  Maatschappelijke opvang Emmen:
  Hesselterbrink 452
  7812 EL Emmen
  0591-648261

  Woonbegeleiding:
  Ekselerbrink 63
  7812 VT Emmen
  0591-648261

  Vrouwenopvang:
  Zuidlaarderbrink 73
  7812 GB Emmen
  0591-648261

 • Stichting Voedselbank Zuidoost-Drenthe

  Doelstelling:

  • Het voorkomen, dan wel beperken van verspilling (doordraaien) van goed voedsel door de industrie.
  • Hulp aan mensen en gezinnen die door bepaalde oorzaken in financiële problemen verkeren, door hen voedselpakketten beschikbaar te stellen.
  • Het begeleiden van de betreffende mensen en hen voorlichting t.a.v. hun bestedingspatroon en hen wijzen op de wettelijke regelingen die er zijn m.b.t. de hulpverlening.

  Aanvragen:

  Alleenstaanden en gezinnen, met of zonder kinderen, en ouderen die denken in aanmerking te komen voor een voedselpakket, kunnen zich hiervoor aanmelden bij de Voedselbank Zuidoost-Drenthe via tel: 06-18678558 of via email: info@voedselbankzod.nl

  Na de beschikbaarstelling van een eerste pakket wordt er een afspraak gemaakt om vast te stellen of de aanvrager/-ster recht heeft om regelmatig een pakket te komen afhalen.

  De verstrekking van de voedselpakketten is in principe voor een periode van maximaal drie jaar. Elk jaar moet worden bekeken of de periode moet worden verlengd of dat de situatie inmiddels is gewijzigd. De pakketten kunnen op een doorgegeven dag en tijdstip worden afgehaald bij een uitgiftepunt.

  Voedselpakket:

  De inhoud van de voedselpakketten is zo veel mogelijk afgestemd op de dagelijkse levensbehoeften. De inhoud zal overigens niet altijd dezelfde zijn. Dis is afhankelijk van de producten waarover de Voedselbank op een gegeven moment beschikt.

  Actief in de gemeente Emmen, Coevorden, Borger-Odoorn

  Voor meer informatie, bezoek onze site!

   

 • VVN

  Heeft u vragen of zorgen over het gebruik van uzelf of een naaste?

  Kom naar het spreekuur!

  Vanaf 9 maart 2018 elke vrijdagochtend van 10:00 – 12:00 uur ( niet in vakanties of op feestdagen) in de Cluft, Statenweg 109 te Emmen