Bestuur

 

Onlangs is het informatiecentrum Angelslo overgenomen door Wijkcentrum Angelslo. Dit is gekomen doordat de EOP Angelslo niet meer actief is en daardoor de belangen niet meer kan behartigen.

Het informatiecentrum Angelslo bestaat sinds november 2016 3 jaar. Het eigenaarschap van het informatiecentrum ligt bij het bestuur van Wijkcentrum Angelslo . Begeleiding  en ondersteuning gebeurt voornamelijk door Sedna.

Wie bezoeken het informatiecentrum?

De mensen die bij ons komen hebben vaak een taalachterstand en/of weten niet goed hoe ze contact moeten zoeken met instanties online of via de telefoon. Ook komen er veel ouderen bij ons die niet zijn opgegroeid met computers en hier hulp bij zoeken. Wij proberen de mensen die bij ons komen te helpen maar ook vooral te leren het uiteindelijk zelf te doen, als wij vinden dat een persoon dit zelf ook kan.

Wij vinden het belangrijk dat mensen hier laagdrempelig binnen kunnen komen en weten dat ze er niet alleen voor staan.

Primaire functie en taken

Onze primaire functie bij het informatiecentrum is om mensen informatie te geven en/of ev. door te verwijzen naar betreffende instanties/zorginstellingen etc. zodat mensen weten dat ze er niet alleen voor staan en er altijd hulp beschikbaar is.