Wijkvereniging

In 2013 bestond Wijkvereniging Angelslo 20 jaar.

“Op 2 februari 1993 is na een jarenlange voorbereiding onder invloed van de Sociale Vernieuwingsgedachte, de Wijkverenging Angelslo opgericht. Uitgangspunt van de vereniging is de belangenbehartiging van alle bewoners van de wijk”, aldus het jaarverslag uit 1994. We zijn nu 20 jaar verder. Het uitgangspunt is nog steeds van kracht, maar anno 2014 zouden we er het volgende aan toe kunnen voegen.

Erkende Overlegpartner Wijkvereniging Angelslo is de algemene bewonersbelangenvereniging in de wijk. Zij vormt de officiële vertegenwoordiging van de wijk en is de vaste gesprekspartner van de gemeente Emmen. Ook is zij een aanspreekpunt voor alle Angelsloërs.

In de komende jaren zal het begrip burgerparticipatie centraal staan. Burgerparticipatie staat voor bevoegdheden en zeggenschap van burgers over de eigen leefomgeving. Het is daarom belangrijk te weten wat er onder de mensen leeft. Daarnaast wordt er van de bewoners meer initiatief gevraagd om zelf knelpunten op te lossen en zorg te dragen voor hun omgeving.