Maatschappelijke ondersteuning

 • Sedna Emmen Oost

  Gebiedsteam Emmen Oost

  Angelslo, Barger-Oosterveld, Emmerhout, Emmerschans

  Wijkwijzer Emmerhout

  Houtweg 293, 7823 PV Emmen

  Tel: (0591) 629300

  Email:  emmenoost@welzijngroepsedna.nl

  Inloopspreekuur: Maandag van 13:00 -14:30 uur

  Wijkkantoor Angelslo

  De Cluft

  Statenweg 109, 7824 CV Emmen

  Tel: (0591) 629300

  Email: emmenoost@welzijngroepsedna.nl

  Inloopspreekuur: Woensdag van 09:30 – 11:00 uur
  Bij gebiedsteam Oost kunt u terecht voor:

  buurtmaatschappelijk werk
  buurtwerk
  schoolmaatschappelijk werk
  ondersteunend sociaal werk
  jongerencoach
  web in de wijk (WiW)

 • Humanitas Emmen - Borger - Odoorn

  Humanitas is er voor mensen die het even niet in hun eentje redden. Zij kunnen een steuntje in de rug goed gebruiken. Zoals ouderen die de deur niet meer uit komen, kinderen die niet op vakantie kunnen, mensen die er ineens alleen voor staan of die het overzicht op hun administratie kwijt zijn.

  Jaarlijks bieden ongeveer 90 goed geschoolde vrijwilligers gratis steun aan meer dan 150 deelnemers. Tijdelijk praktische en emotionele steun. Zo gaven zij mensen het zelfvertrouwen terug om hun situatie op eigen kracht te veranderen.

  Humanitas afdeling Emmen, Borger – Odoorn houdt zich o.a. bezig met:

  • De kindervakantie weken: Voor kinderen die om de een of andere reden niet op vakantie gaan, organiseert Humanitas in Drenthe jaarlijks twee vakantieweken. Vanuit Emmen en omgeving kunnen jaarlijks dertig kinderen mee.
  • De Speelgoedactie: Omstreeks Sint Nicolaas worden er Sinterklaascadeautjes gebracht bij gezinnen, die financieel in een moeilijke positie zitten. Voor kinderen tot twaalf jaar.
  • Steun bij rouw en verlies: Het verlies van een dierbare is vaak moeilijk te verwerken. Hierover praten met mensen die dit herkennen blijkt een goede ondersteuning te zijn. deze ondersteuning kan via een individueel huisbezoek of via lotgenotencontact.
  • Thuisadministratie: Soms is het moeilijk de administratie thuis op orde te krijgen en op orde te houden. Op uw verzoek komen vrijwilligers bij u thuis om samen met u de administratie te doen. In beginsel is dit op tijdelijke basis, tot het moment dat u in staat bent dit zelf weer te doen.
  • Vrouwen Contactgroep: Een ontmoetingsplaats waar vrouwen ervaringen kunnen uitwisselen, leren voor zichzelf op te komen en zichzelf te ontwikkelen. Telefooncirkel voor alleenstaanden: Een of meerdere telefooncirkels voor mensen die alleen zijn en dagelijks op die manier gebeld worden.
  • Maatjes bezoekcontact: Iedereen die tussen 12 en 99 jaar kan worden gekoppeld aan een maatje voor bezoek en/of samen leuke dingen te doen.
  • Begeleide Omgangsregeling: Ondersteuning aan kinderen van gescheiden ouders in verband met (het op gang brengen van ) een omgangsregeling.
  • Topclub: Topclub is een club voor jongeren vanaf 14 jaar met een vorm van autisme. Samen onderneem je gezellige activiteiten.
  • Voorlezen: Het voorlezen aan kinderen wordt gedaan in een groep of individueel.
  • Taalgroep: Volwassenen uit Europa en buiten Europa die het actief spreken van onze taal nog moeilijk vinden. Door oefening hopen zij betere contacten te krijgen en hun kans op de arbeidsmarkt te vergroten.

  Zie voor uitgebreide informatie onze website: www.humanitas.nl/afdeling/emmen

  Aanmelding en informatie:

  U kunt met ons meedoen als lid, vrijwilliger of als donateur. Deelname als cliënt en als hulpzoekende voor de activiteiten is kosteloos en u hoeft hiervoor geen lid te zijn

  U kunt een mail sturen naar emmen@humanitas.nl of bellen met het secretariaat:

  Dhr. D. Grimme

  De Garven 11

  7871 PX Klijndijk

  Tel: 0591 – 514 205

 • De Toegang

  De Toegang gaat met u in gesprek als u een WMO voorziening denkt nodig te hebben. Bijvoorbeeld hulp bij het schoonhouden van uw huis, woonbegeleiding, dagopvang of beschermd wonen. Vanaf 1 januari 2017 zijn er in Emmen zeg toegangsteams, verdeeld over zes gebieden. De Toegang is onafhankelijk. Er werken mensen die met u in gesprek gaan over uw hulpvraag. De toegangsteams zitten bij u in de buurt. U kunt er overdag naar toe of zoek contact via het telefoonnummer of de website.

  De Toegang start op 1 januari 2017 met gesprekken voor schoonmaakondersteuning, begeleiding en beschermd wonen. In de loop van 2017 en 2018 kunt u ook bij De Toegang terecht voor Jeugdhulp, WMO hulpmiddelen en Schulddienstverlening en overige WMO taken.

  De medewerkers van de toegangsteams informeren u na het gesprek waarmee u het beste geholpen kunt worden. Ook bij het zorgloket van de gemeente, informatiecentrums en andere loketten kunt u na 1 januari nog uw vraag stellen.

  Bel 0800 – 1525 dit nummer is te bereiken op werkdagen van 8.30 – 16.30 uur.

  Openingstijden kantoren voor informatie en het maken van een afspraak: 9.00 – 17.00 uur

 • Zorgbelang Drenthe

  Zoek voor grote vraagstukken een oplossing als ze nog klein zijn!

  Wie is Zorgbelang Drenthe
  Zorgbelang Drenthe is een vooruitstrevende onafhankelijke belangenorganisatie voor alle burgers in Drenthe die gebruik maken van zorg. Zorgbelang Drenthe adviseert bij vraagstukken rond zorg vanuit het cliëntperspectief door ontwikkelingen in de zorg te volgen en de gevolgen en alternatieven voor burgers in beeld te brengen. Dit alles in samenspraak met burgers!

  Zorgbelang Drenthe heeft contacten met allerlei organisaties in de samenleving, van ouderenbonden tot cliëntenraden, en zal bij de uitvoering van haar taak gebruik maken van deze netwerken.

  Wat doet Zorgbelang Drenthe
  Zorgbelang Drenthe behartigt de belangen door op onderwerpen rond (ontwikkelingen) in de zorg informatie op te halen en om te zetten in advies- en verbetertrajecten. Denk hierbij aan het in kaart brengen van ervaringen en standpunten van burgers over de zorg en het meten van de klanttevredenheid.

  Voor meer informatie bezoek de onderstaande site of kom bij ons langs

 • TSN

  TSN verpleging en verzorging biedt zorg op maat bij u thuis. Mocht u zorg nodig hebben dan kijkt de wijkverpleegkundige samen met u welke zorg u nodig heeft.

  TSN verpleging en verzorging biedt:

  • Persoonlijke verzorging
  • Verpleging
  • Ondersteuning en verzorging bij terminale zorg
  • Waakzorg en geplande nachtzorg
  • Technische zorg (bijvoorbeeld infuuspompen)
  • Specialistische verpleegkundigen (bijv. wondzorgen en parkinson)
  • Casemanagement dementie
  • Personenalarmering

  Met een team van verpleegkundigen en verzorgenden staan we voor u klaar. Waar nodig hebben wij intensief maar ook incidenteel overleg met familie, mantelzorgers, huisarts en andere hulpverleners om de zorg optimaal af te stemmen op de behoeften en wensen van de cliënt.

  Waar streven wij naar als team?

  • de cliënt staat centraal
  • De cliënt blijft zo lang mogelijk in zijn vertrouwde omgeving
  • Kwaliteit van zorg
  • Kleinschalig zelfsturend team met vast aanspreekpunt voor de cliënt.
  • Zorg op maat

  De wijkverpleging wordt vergoed vanuit de basisverzekering en er is geen eigen bijdrage!

  24 uur per dag te bereiken via 0599-696923 of mail naar vvemmen@tsn-thuiszorg.nl

   

 • Home-Start

  Home-Start biedt ondersteuning, praktische hulp en vriendschap aan ouders met tenminste één kind tot zeven jaar. De ouders geven zelf aan op welke gebieden zij steun wensen; hun vragen staan centraal. Home-Start wordt in Nederland in veel gemeenten aangeboden. Daardoor zijn er steeds meer gezinnen die steun krijgen van een Home-Start vrijwilliger. Home-Start is een evidence based programma; dat betekend dat wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de methode werkt.

  Gezinnen ondersteunen

  Elk gezin maakt wel eens een periode door waarin het niet zo goed gaat. Meestal lossen de ouders deze problemen zelf op. Maar soms hebben gezinnen meer dan anders behoefte aan een luisterend oor of een helpende hand. Dit zal vaker het geval zijn wanneer gezinnen minder kunnen terugvallen op een sociaal netwerk. Home-Start ondersteunt deze gezinnen. Onze overtuiging is namelijk: wie jonge kinderen wil steunen, moet hun ouders steunen. De gezinnen worden thuis bezocht door vrijwilligers, die zelf ervaring hebben als ouder en met het opvoeden van kinderen. Vanuit gelijkwaardigheid gaan ouders, samen met de vrijwilliger, actief op zoek naar oplossingen. Home-Start gaat uit van de behoeften en vragen van ouders; zij hebben de regie en geven zelf aan wat voor ondersteuning zij willen.

  Hoe wordt ik vrijwilliger?

  Om vrijwilliger te worden bij Home-Start is het belangrijk dat je zelf ouder of opvoeder bent en deze ervaring wilt delen. Je hebt één dagdeel per week de tijd om je in te zetten voor Home-Start. Na je aanmelding als vrijwilliger bespreek je in een kennismakingsgesprek met de coördinator de werkwijze van Home-Start, je motivatie, wensen en mogelijkheden. Daarna leer je in de voorbereidingstraining hoe je volgens Home-Start te werk gaat en bereid je je voor op het geven van ondersteuning aan een gezin. Na de training maak je afspraken over jouw inzetbaarheid voor Home-Start.

  Aan de slag

  Als vrijwilliger van Home-Start ga je wekelijks naar ‘jouw’ gezin. Vrijwilligers worden in hun werk begeleid en ondersteund door de Home-Start coördinator. Werken als vrijwilliger bij Home-Start verrijkt je leven. Je doet ervaring en kennis op, maakt contact met andere vrijwilligers en natuurlijk met het gezin dat je ondersteunt. Iedereen die bij Home-Start werkt, doet mee aan themabijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten worden ervaringen uitgewisseld en thema`s besproken. Naast het bezoeken van een gezin, kun je op andere manieren actief zijn voor Home-Start; door bijvoorbeeld mee te helpen in de voorlichting of bij een ouderochtend.

  Voor meer informatie neem contact op met:

  Home-Start Emmen

  Marian de Vroomen: tel: 06-10882632 of Dorien Meijer: tel: 06-10881361

  Of stuur een mail naar: home-startemmen@icare.nl

   

 • Movements

  Met Movements kom je zelf in actie en vergroot je je kansen op werk!

  Heb je geen diploma? Geen werk? En doe je steeds vaker niet mee? Verander je perspectief! Met Movements zet je jezelf weer in actie en vergroot je je kansen in scholing of werk.

  Ontdekken wat jouw talent is en doen waar je goed in bent. Het klinkt zo eenvoudig, maar dat is het soms niet. Misschien loop je in je dagelijkse leven ergens tegenaan, wat maakt dat je het moeilijk vind om het vol te houden in je werk, je studie of simpelweg in het gezin waarin je leeft. Herken jij dit en ben je tussen de 17 en 27 jaar? Dan kan Movements iets voor je betekenen.

  Movements is het project waarin sport, cultuur en leren en werken bij elkaar komen. Het doel van Movements is jou helpen om je talent te ontwikkelen. En daardoor weer actief mee te doen.

  Springplank naar werk of school

  Vergelijk Movements met een springplank. Door deel te nemen aan Movements maak je een sprong vooruit. Dat doe je door samen met andere jongeren een traject te volgen. Hierbij word je je bewust van dat waar je goed in bent en kom je in actie. Samen werk je aan een activiteit in kunst en cultuur of sport en beweging, om daarna te gaan werken in een leerwerkomgeving.

  Jouw piekervaring

  Bij Movements ga je simpelweg doen wat je leuk vind en wat je al goed kan. Met als resultaat een piekervaring. Je gaat daarin je eigen grenzen verleggen, leert andere keuzes maken. Daar krijg je energie van!

  Cultuur of sport

  Door bezigt te zijn met een project rondom cultuur of sport leer je hoe je weer grip krijgt op je leven. Je ontwikkeld persoonlijk leiderschap, gaat worden wie je bent. Natuurlijk ontvang je hierbij gerichte coaching en begeleiding vanuit Movements én allerlei organisaties, bedrijven en medebewoners uit jouw buurt.

  Wat Movements je brengt

  Het resultaat van Movements is voor jou een nieuw perspectief. Je weet wat je kunt, waar je uniek in bent, hebt meer zelfvertrouwen, kunt samenwerken en anderen daarin vertrouwen. Vervolgens kun je aan de slag via een jongerenleerwerkbedrijf in Emmen. Of je gaat een opleiding volgen die helemaal bij je past!